Uppsala Domkyrka


Uppsala Domkyrka är en av Sveriges mest välkända kyrkor. Den är ett väldigt populärt turistmål och det beräknas att den besöks av ungefär 500 000 personer varje år. Arkitektoniskt är det en mäktig katedral i gotisk stil, Nordens största kyrka enligt vissa mått, som fungerar som så kallad rikshelgedom för Svenska kyrkan. Förutom att vara Nordens största kyrka är den också hem för den största kyrkklockan i Sverige, kallad Storan, som väger hela 7360 kg.

Ett byggprojekt som tog flera hundra år


Uppdraget att börja bygga Uppsala domkyrka på nuvarande plats gavs av påven i mitten av 1200-talet. Bygget av vad som skulle komma att bli Uppsala domkyrka påbörjades år 1272 eller 1273. Till skillnad från hur byggen genomförs idag var bygget av Uppsala domkyrka ett projekt som skulle ta flera hundra år i anspråk. Den började dock användas för gudstjänster under 1300-talet. Men den totala tidsperioden då byggarbeten genomfördes inkluderar tillbyggnader och ombyggnationer samt en och annan brand och olycka. Byggnaden som vi känner den idag stod färdig i slutet av 1700-talet. Under 1800-talet skedde ytterligare en brand som gjorde det nödvändigt med en större renovering, kyrkan behöll dock sin form sedan tidigare.

Domkyrkan fyller flera roller än idag


Domkyrkan i Uppsala har självfallet spelat en central roll i Sveriges religiösa och sociala liv ända sedan den först färdigställdes i tillräcklig utsträckning för att husera en gudstjänst. Det gäller både i stort och smått. På den nationella arenan har ett stort antal svenska regenter krönts i Uppsala domkyrka. Här hålls också begravningar, bröllop och andra ritualer i samband med årets stora kyrkohögtider. Om du behöver hjälp med en begravning i Uppsala rekommenderas du dock först att ta kontakt med en begravningsbyrå i Uppsala eller liknande.

Inom Svenska kyrkan spelar Uppsala domkyrka en stor roll då den har en funktion inom kyrkans alla tre hierarkiska nivåer. Den fungerar således både som församlingskyrka och stiftskyrka samt är att betrakta som den mest centrala kyrkan i Svenska kyrkan i och med att den är rikshelgedom. Med tanke på dess centrala betydelse är det inte särskilt förvånande att det pågår aktiviteter i kyrkan året om. Det rör sig om allt från konserter till de stora högtidsmässor som ligger utspridda över kyrkoåret. Det dröjer nog innan domkyrkan säljs som bostad eller liknande vilket har skett i fallet med ett flertal mindre kyrkobyggnader i landet.

Värt ett besök under hela året

I och med att det är så mycket som händer i och runt Uppsala domkyrka under hela året är den mer än väl värd ett besök i princip när som helst. Information om vad som händer i och runt omkring domkyrkan och i Uppsala kommun kan du hitta på deras turistbyrås hemsida.

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>