Kända kyrkor i Stockholm

Det finns ett par saker som skiljer tak på kyrkor från tak på andra typer av byggnader. Det gäller speciellt äldre kyrkor med intrikata detaljer och material som vi kanske inte är vana vid att se varje dag. I Stockholm har flera av kyrkorna många hundra år på nacken och att lägga eller byta ut taket ställer en hel del krav på takläggare.

Många av stadens kyrkor är kända långt utanför Stockholm eftersom de flitigt förekommit i både filmer och tv-serier. En takläggare Göteborg som arbetar med tak på kyrkor behöver ha både gedigen kompetens och erfarenhet från just kyrktak.

Storkyrkan i Gamla stan

Mitt i Gamla stan i Stockholm ligger Storkyrkan som är en av stadens äldsta byggnader. Även om taket är nyare så finns det delar av kyrkan som är från 1200-talet. Storkyrkan beskrivs ofta som den svenska huvudstadens katedral.

I likhet med många andra äldre kyrkor så är Storkyrkans tak av koppar. För den oinvigde kan det gröna taket som syns på Storkyrkanoch liknande kyrkor väcka en del frågor. Men taket är inte målat utan den gröna färgen kommer av att kopparen fått åldras och därmed oxiderats. Oxiderad koppar blir vackert grön.

Att belägga ett tak med koppar istället för vanlig plåt ställer speciella krav på utförandet och den som gör det. Dels är koppar mer dyrbart än vanlig plåt och spill måste därför undvikas i stor utsträckning. Men koppar som material är också hårdare och därför mer komplicerat att arbeta med.

Gustaf Vasa Kyrka i Vasastan

Den största kyrkan i Stockholms innerstad är Gustaf Vasa Kyrka vid Odenplan i Vasastan. Kyrkans exteriör är känd för många människor i landet eftersom den förekommer i otaliga filmer med vyer från Stockholm. Men också insidan syns flitigt i media eftersom Gustaf Vasa kyrka är en vanlig plats för tv-sända konserter.

Vid den senaste renoveringen under 2016 och 2017 bytte man inte ut hela taket, men man ägnade stor omsorg åt att förgylla om en rad detaljer som finns på kyrkans enorma tak. Takläggare i Stockholm med speciell kompetens inom området anlitades för uppdraget.

Besök kända kyrkor i Stockholm

Både Storkyrkan och Gustaf Vasa Kyrka är lätta att besöka för den som är i Stockholm. Till Storkyrkan kommer du genom att åka tunnelbana till Gamla Stan och sedan promenera tre minuter. Gustaf Vasa Kyrka når du med pendel eller tunnelbana till Odenplan. Kyrkan ligger precis bredvid torget.

Kända kyrkor

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>