Tyska Kyrkan och Katolska Domkyrkan


Två av Stockholms 43 byggnadsminnesmärkta kyrkor är Tyska Kyrkan och Katolska Domkyrkan. De båda kyrkor har en lång historia i staden. Även om själva byggnaden som idag utgör Katolska Domkyrkan inte har mer än ett drygt sekel på nacken, har den Katolska församlingen i huvudstaden en desto längre historia.

Tyska Kyrkan


Den Tyska kyrkan ligger nästan mitt på den gamla Stadsholmen i hörnet av Svartmangatan och Kindstugatan. Kyrkan har anor från 1300-talet då många tyska köpmän slog sig ned i Gamla Stan. De bildade ett Sankta Getrudsgille och hade sin gillestuga på samma plats där kyrkan senare byggdes. Sina gudstjänster höll de dock i den närbelägna Storkyrkan. Under reformationen drogs deras tomt in av Kronan, men Johan III tillät 1571 den tyska församlingen vissa privilegier och ett kapell började uppföras på tomten.

Under det tidiga 1600-talet utvidgades kyrkobyggnaden i sengotisk stil av flera byggmästare, oftast från Tyskland. Vid den stora branden 1625 började tornet brinna två gånger, men stadsborna lyckades rädda det och kyrkan. Tornet skulle dock komma att förstöras i branden 1878 istället. 1886 stod kyrkans nya torn klart, vilket idag utgör Gamla Stans högsta byggnad. Det mesta av interiören klarade sig i branden och stammar från mitten av 1600-talet. Kyrkans källarvalv är rester från den ursprungliga gillestugan.

Katolska Domkyrkan

Stockholms Katolska Domkyrka är huvudkyrka för Sveriges alla katoliker i och med att Sverige endast består av ett katolskt stift omfattande hela riket. Biskopen i Stockholm, Anders Arborelius, är därmed samtidigt katolsk ärkebiskop. Arborelius är den förste svenskättade biskopen sedan reformationen.

1781 utfärdade den upplyste despoten Gustav III sitt dekret om religionsfrihet, för att de många utländska katolikerna som fanns i statens tjänst skulle kunna utöva sin tro. De svenska medborgarna fick dock fortsatt inte vara katoliker, vilket ändrades 1860. Under 1700-talet headhuntade Sverige Europas främsta inom kultur och vetenskap och drog dem till Stockholm, det var en mycket mindre främlingsfientlig tid i landet än idag. Behöver ditt företag duktigt folk finns det utmärkta bemanningsföretag att vända sig till där du lätt hittar kompetent personal för arbetstoppar eller längre behov.


Katolska församlingen köpte 1857 Paulis malmgård vid Folkungagatan, nära Medborgarplatsen, och inrättade där en församlingslokal och skola. Mellan 1890 och 1892 byggdes den nuvarande kyrkan på delar av tomten. Den katolska domkyrkan är byggd i nyromantisk stil. Vid en omfattande om- och tillbyggnad 1983 utökades storleken på kyrkorummet avsevärt och en klockstapel byggdes vid kyrkan.

De sista svenska restriktionerna mot katoliker upphörde först 1951. Innan dess var de exempelvis inte betrodda att arbeta som lärare eller läkare eller att kunna utses till Riksdagsmän. Genom upphävandet av dessa diskriminerande påbud kunde påven Pius XII 1953 upphöja Sverige till ett katolskt stift, och Stockholms katolska kyrka uppvärderades samma år till katolsk domkyrka.

Under en lång tid efter Gustav III:s toleransedikt var antalet katoliker i Sverige ganska litet. Inte ens när svenskar fick rätt att konvertera ökade antalet nämnvärt. Med de stora invandringsvågorna efter andra världskriget ökade antalet katoliker avsevärt, och har fortsatt öka efter de flyktingvågor som har kommit i omgångar från exempelvis Libanon och Syrien. Idag finns det 150 000 katoliker i Sverige.

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>